Пројекат

Математика је кључни елемент групе предмета која се на енглеском говорном подручју обухвата скраћеницом STEAM (Science, Technology, Engineering, Art and Math, то јест: природни предмети, техника, инжењерство, уметност и математика). Једна је од основних дисциплина коју је потребно савладати у данашње време (то се, сасвим сигурно, неће променити ни и у будућности) и која може код младих пробудити жељу да се опредељују за научна звања. Препознавши важност стицања математичког образовања од малих ногу како би се подржала тренутна тражња за запосленима и иновацијама у друштвеним областима оријентисаним ка СТЕМ-у, Европска унија је дала највећи приоритет потреби промоције и унапређења квалитета предмета из групе СТЕМ, као и потреби развоја висококвалитетног образовања у периоду раног детињства.

Пројекат СМЕМ је изабрао вишедимензионални приступ с циљевима да:

✓ у настави математике створи нови простор за иновативне методе,

✓ смањи јаз међу половима присутан у СТЕМ оријентисаним каријерама, ✓ негује различита општа и интерперсонална знања и вештине,

✓ и да гаји позитивну слику о математици као школском предмету.

Циљну публику пројекта примарно чине деца узраста од три од осам година и њихови васпитачи и наставници, али циљна публика укључује и све институције које желе да створе подстицајан простор за учење математике. 

Материјали развијени за потребе овог пројекта заснивају се на активностима које су типичне за музеј математике и које су стваране са жељом да промене савремени доживљај математике претежно развијањем и јачањем сопственог језика комуникације, различитог од школског језика и научно-популарног језика. Као такво, музејско искуство нуди разноврсну колекцију материјала, простора и акција које се не могу пронаћи или створити под неким другим условима. Јединствена комбинација музејске методологије и математике отвара деци један нови свет бескрајних могућности за ново и радосно искуство учењем, a наставницима ставља на располагање разноврстан скуп моћних алата.

У коначне резултате пројекта (КРП) спадају:
✓ Мешанац, мала хибридна изложба с приручником која ће представљати комбинацију дигиталних и физичких експоната заснованих на игри и искуственим методама с циљем да увећа дечје интересовање и помогне деци да развију своја знања и апстрактно размишљање;
✓ Дидактичко коферче за ad hoc организовање краткотрајних изложби с упутством за употребу. Оно ће садржати јефтине и преносиве неформалне експонате који се могу лако репродуковати и користити у вртићима, учионицама, па чак и на радионицама;
✓ Дигитални пратећи приручник за организацију и вођење радионица намењен наставницима који ће повезати неформалне методе КРП2 с формалним методама коришћеним у учионици, како би се премостио јаз који између њих постоји и како би се унапредиле способности ученика и наставника кроз обе методе.