Το Έργο

Τα μαθηματικά αποτελούν βασικό μέρος των θετικών επιστημών και είναι μία από τις κύριες δεξιότητες που απαιτούνται σήμερα και θα συνεχίσουν να απαιτούνται στο μέλλον για την αφύπνιση των επιστημονικών κλήσεων των νέων. Αναγνωρίζοντας τη σημασία της μαθηματικής εκπαίδευσης από νωρίς με βάση τις τρέχουσες απαιτήσεις για σταδιοδρομία και καινοτομία προσανατολισμένη στις θετικές επιστήμες, η ΕΕ έχει θέσει ως κορυφαία προτεραιότητα την ανάγκη προώθησης και ενίσχυσης της αριστείας στους κλάδους των θετικών επιστημών καθώς και την ανάπτυξη υψηλής ποιότητας προσχολική εκπαίδευση.

Το ακρώνυμο SMEM που χρησιμοποιείται σε αυτό το έργο σημαίνει “Significant Mathematics for Early Mathematicians” στα Αγγλικά το οποίο μεταφράζεται ως “Σημαντικά Μαθηματικά για Μικρούς Μαθηματικούς”. Το έργο SMEM έχει υιοθετήσει μια πολυδιάστατη προσέγγιση που στοχεύει να δημιουργήσει ένα νέο χώρο για καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας στα μαθηματικά, να μειώσει το χάσμα των φύλων που σχετίζεται με κλάδους των θετικών επιστημών, να καλλιεργήσει μια ποικιλία ήπιων και ανθρωποκεντρικών δεξιοτήτων και μια θετική εικόνα των μαθηματικών ως μάθημα. Οι ομάδες-στόχοι του έργου αποτελούνται κυρίως από παιδιά ηλικίας 3-8 ετών και τους δασκάλους τους, αλλά περιλαμβάνει και κάθε οργανισμό που θέλει να δημιουργήσει έναν ενθαρρυντικό χώρο για την εκμάθηση των μαθηματικών.

Οι πόροι που αναπτύχθηκαν για αυτό το έργο βασίζονται σε μαθηματικές μουσειακές δραστηριότητες προκειμένου να αλλάξουν τη τρέχουσα αντίληψη για τα μαθηματικά, ειδικά με την ανάπτυξη και την ενίσχυση της δικής της γλώσσας, η οποία είναι διαφορετική από τη γλώσσα του σχολείου και την επιστημονική διάδοση. Ως εκ τούτου, η μουσειακή εμπειρία προσφέρει ένα ποικίλο πακέτο υλικών, χώρων και δράσεων που δεν μπορούν να βρεθούν ή να αναδημιουργηθούν υπό διαφορετικές συνθήκες. Ο μοναδικός συνδυασμός μουσειακών μεθοδολογιών και μαθηματικών ανοίγει έναν νέο κόσμο ατελείωτων δυνατοτήτων για μια αναδυόμενη και χαρούμενη μαθησιακή εμπειρία για μικρά παιδιά και ενδυναμώνει τους δασκάλους με μια ποικιλία εργαλείων.

Τα αποτελέσματα του έργου περιλαμβάνουν:

– Μια Μικρή Υβριδική Έκθεση και Εγχειρίδιο που θα συνδυάζει διαδικτυακές και φυσικές εκθέσεις μέσω παιχνιδοποιημένων και βιωματικών μεθόδων για να ενισχύσει το ενδιαφέρον των παιδιών και να τα βοηθήσει να αναπτύξουν γνώση και αφηρημένη σκέψη.

– Μια διδακτική βαλίτσα με αναδυόμενες εκθέσεις και εγχειρίδιο χρήστη, που θα περιλαμβάνει φθηνά, αναπαραγώγιμα και φορητά μη τυπικά αναδυόμενα εκθέματα που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε νηπιαγωγεία, τάξεις καθώς και σε εργαστήρια.

– Ένα Ψηφιακό Σύντροφο του Εκπαιδευτικού για Εργαστήρια που θα συγχωνεύσει τις μη τυπικές μεθόδους του δεύτευρου αποτελέσματος του έργου με την τυπική εκπαίδευση, για να συμβιβάσει το χάσμα μεταξύ τους και να ενισχύσει τόσο τις ικανότητες των μαθητών όσο και των δασκάλων