Материјали

01

Мешанац – мала хибридна изложба с приручником

02

Дидактичко коферче за ad hoc организовање краткотрајних изложби с упутством за употребу

03

Дигитални пратећи приручник за организацију и вођење радионица намењен наставницима