Recursos

01

Petita exposició híbrida i guia per al usuari

02

Maleta pedagògica per a una exposició “Por-up” i guia d’usuari

03

Material digital per a tallers destinat a docents i educadors