Participants

IMAGINARY és una organització sense ànim de lucre que promou l’educació i el coneixement de les matemàtiques a tot el món oferint programes informàtics interactius, imatges, impressions en 3D o exposicions pràctiques amb llicència oberta en el seu lloc web imaginary.org. També crea i distribueix exposicions interactives (físiques) que comuniquen les matemàtiques modernes al públic en general a nivell internacional. IMAGINARY segueix un enfocament obert i participatiu, implicant a tots els grups destinataris en el procés de creació i execució dels seus projectes. Des de 2007, l’organització ha inspirat amb les seves exposicions a 3 milions de visitants en més de 69 països i 31 idiomes. Una dotzena de museus i centres científics de tot el món mostren els seus continguts de manera permanent, entre altres el Deutsches Museum de Munic o el Museu de Matemàtiques (MoMath) de Nova York.

El Mathematikum de Giessen (Alemanya) és el primer centre científic del món dedicat a les matemàtiques. Des de la seva obertura en 2002, ha atret a més de 2 milions de visitants de totes les edats i diferents nivells educatius. El seu èxit es basa en les 200 exposicions interactives, que provenen de totes les parts de les matemàtiques, com la geometria, l’àlgebra, la probabilitat, la combinatòria, el càlcul, les matemàtiques aplicades, la informàtica teòrica, la història i moltes més. El Mathematikum acull a alumnes de totes les edats i les seves exposicions es basen en una filosofia pràctica i mental que ofereix el primer pas cap al pensament de resolució de problemes en l’àmbit matemàtic. Com a complement a l’exposició permanent, el Mathematikum compta amb diverses exposicions itinerants que s’han presentat en unes 1000 ciutats de tot el món. 

L’associació Fermat Science té com a objectiu promoure i popularitzar les matemàtiques i la ciència, el patrimoni i la cultura a través del personatge i l’obra del famós matemàtic Pierre Fermat. A través de les seves accions de divulgació, Fermat Science espera contribuir a animar a més joves (especialment a les noies) a orientar-se cap a les carreres científiques. Desenvolupa eines didàctiques i exposicions i organitza esdeveniments i tallers per a les escoles i el públic en general. L’èxit i el creixement continus de l’organització han ampliat les seves associacions i eines educatives a nivell europeu i internacional. Fermat Science també coordina la difusió de la cultura matemàtica en el sud de França. 

MD “Arhimedes” és una societat professional especialitzada en el camp de l’educació matemàtica i també una associació no governamental sense ànim de lucre. Fins a la data, compta amb més de 30.000 membres, entre alumnes, professors de matemàtiques i aficionats a aquestes. És un centre únic i especialitzat amb àmplies activitats en diversos sectors: escoles i cursos de matemàtiques i informàtica, divulgació de les matemàtiques i la ciència en general, organització de tornejos matemàtics i altres concursos, organització de conferències per a professors i activitats editorials, incloses edicions especialitzades.

C.I.P. Citizens In Power (CIP) és una organització no governamental independent i sense ànim de lucre. CIP constitueix una de les principals organitzacions de Xipre en l’àmbit de l’educació global, la innovació social, l’esperit empresarial, STEM i el creixement sostenible. La missió de l’organització és aplicar enfocaments intersectorials i interdisciplinaris, com a resposta als reptes socials, educatius i mediambientals fonamentals i a les llacunes polítiques, principalment mitjançant l’ús de la transferència de tecnologia i la posada en pràctica dels resultats de la recerca.

El MMACA és una associació no governamental sense ànim de lucre. Es va constituir en 2006 com un grup de treball de la Federació d’Entitats per a l’Ensenyament de les Matemàtiques a Catalunya (FEEMCAT). MMACA s’esforça per difondre i estimular una imatge social positiva de les matemàtiques a través d’experiències interactives i activitats pràctiques. També secunden i complementen la labor dels centres educatius des de la infància fins a la universitat. Les activitats de MMACA inclouen, entre altres, exposicions pràctiques de matemàtiques, exposicions itinerants, creació de maletes amb material pràctic per a portar a les escoles com a exposicions pop-up, activitats pràctiques virtuals en forma de Escape Rooms amb exposicions o jocs estratègics en línia, tallers per a estudiants i professors, i activitats de matemàtiques per a famílies i públic en general.