Наши партнери

IMAGINARY је непрофитна организација која на глобалном нивоу промовише математичко знање и образовање путем интерактивног софтвера, слика, штампаних 3Д материјала или интерактивних изложби под слободном лиценцом на свом вебсајту imaginary.org. Поред тога, чланови организације креирају и врше дистрибуцију (физичких) експоната који широкој публици на међународном нивоу приближавају математику. IMAGINARY у процесу стварања и имплементације својих пројекта користи отворени приступ који подразумева учешће публике свих циљних група. Својим експонатима од 2007. ова организација инспирисала је три милиона посетилаца изложби у више од 69 земаља на 31 светском језику. Више од десет музеја и научних центара широм света користе њихов садржај у облику трајних експоната, између осталих Deutsches Museum у Минхену, као и Museum of Mathematics (MoMath) у Њујорку.

Mathematikum из Гисена у Немачкој први је научни центар на свету посвећен математици. Од отварања 2022. привукао је више од два милиона посетилаца свих узраста и различитих образовних профила. Успех центра заснован је на 200 интерактивних експоната који покривају разне области математике као што су алгебра, вероватноћа, комбинаторика, диференцијални и интегрални рачун, примењена математика, теоријско рачунарство, историја и многе друге. Mathematikum се посебно радује ученицима свих узраста. Сви експонати темеље се на филозофији „укључи руке и укључи мозак“ (“hands-on and minds-on”) која представља први корак ка развијању начина размишљања потребног за решавање проблема у домену математике. Mathematikum поседује и неколико путујућих изложби које допуњују сталну поставку и које су обишле више од хиљаду градова широм света.

Удружење Fermat Science има за циљ да промовише и популаризује математику, науку, наслеђе и културу кроз лик и дело чувеног математичара Пјера Фермаа. Популаризација коју спроводи Fermat Science у служби је охрабривања што више младих (а посебно девојчица и девојака) да се определе за научне каријере. Удружење развија наставне алате и организује догађаје, изложбе и радионице намењене школама и широкој публици. Непрекидан успех и раст удружења подигли су његова партнерства и образовне алате на европски и међународни ниво. Удружење Fermat Science такође је и координатор ширења математичке културе на југу Француске.

МД „Архимедес“ је специјализовано професионално удружење у пољу математичког образовања, а такође непрофитна и невладина организација. До данас, регистровало је више од 30.000 чланова које чине ученици, наставници математике и љубитељи математике. „Архимедес“ је јединствени, специјализовани центар са широком лепезом активности у овиру више области: математичке и рачунарске школе и курсеви, популаризација математике и науке уопште, организовање математичких турнира и других такмичења, организовање семинара за наставнике, као и издавачка делатност која подразумева и специјализована издања.

C.I.P. Citizens In Power (CIP) је независна непрофитна невладина организација. CIP је једна од водећих организација на Кипру у пољима глобалног образовања, друштвених иновација, предузетништва, СТЕМ-а и одрживог развоја. Мисија организације је имплементација међусекторског, интердисциплинарног приступа, као одговора на основне друштвене, образовне и еколошке изазове и на недостатке политика, углавном кроз употребу трансфера технологија и кроз примене резултата истраживања.

MMACA је непрофитно и невладино удружење. Основано је 2006. као радна група у оквиру FEEMCAT (Federation of Entities for Education of Mathematics in Catalonia, срп. Савез ентитета за математичко образовање у Каталонији). MMACA настоји да шири и подстиче позитивну друштвену слику математике кроз интерактивна искуства и рад с активним учешћем посетилаца. Поред тога, чланови удружења подржавају и допуњују рад образовних центара намењених свим узрастима од најранијег детињства до факултета. Активности које MMACA нуди укључују математичке изложбе које захтевају активно учешће посетилаца, путујуће изложбе, креирање кофера с материјалима за активно учешће намењених ad hoc организовању краткотрајних изложби у школама, виртуелне изазове у виду собе с експонатима из које треба побећи или стратешке онлајн игре, радионице за ученике и наставнике, математичке главоломке за породице и широку публику, као и много тога другог.